Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

Giá dịch vụ vệ sinh học đường và dạy thêm năm học 2018-2019

Giá dịch vụ vệ sinh học đường và dạy thêm năm học 2018-2019     Tải xuống
Quyết định ban hành phí dịch vụ vệ sinh học đường  Tải xuống
Quyết định ban hành phí dịch vụ dạy thêm khối 6, khối 9 Tải xuống