Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

Thời khóa biểu học sinhTHỜI KHÓA BIỂU HKI - Năm học: 2018 -2019

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 7, năm học 2018-2019
 

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 7 NĂM HỌC 2018 - 2019 
 

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016 (Áp dụng tù tuần 21)

Thời khóa biểu môn Tin học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016 (Áp dụng tù tuần 21)
 

Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016
(Áp dụng kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2015 - Tuần 7)
 

TKB tuần 20

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014
(Áp dụng kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 - Tuần 20)