Lời mẹ dạy
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Lời mẹ dạy

( Nghĩ về mẹ nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 )

Mẹ tôi chưa một giờ trên giảng đường sư phạm,
Nhưng một đời là cô giáo của chúng tôi.
Mẹ không soạn bài khi lên lớp cho anh em tôi,
Nhưng đời mẹ là cả ngàn trang giáo án.
Mẹ dạy chúng tôi không cần bảng đen phấn trắng,
Mà chỉ cần ca dao, tục ngữ của ông cha.
Mẹ dạy chúng tôi từ thuở phôi pha,
Hay từ lúc ê a học nói.
Mẹ dạy chúng tôi nhớ về nguồn cội,
Cái đức, cái tâm con nhớ đặt lên đầu.
Mẹ dạy chúng tôi thù hận chớ nhớ lâu,
Điều nhân nghĩa nhớ ghi lòng tạc dạ
Phải biết đứng lên mỗi khi vấp ngã,
Biết ngẩng cao đầu trước thử thách, gian nan.
Bài học vỡ lòng con nhớ ngàn năm,
Đạo làm người không bao giờ xem nhẹ.
Dẫu giờ đây con là thầy dạy trẻ,
Nhưng suốt đời mẹ là cô giáo của con.
Còn trời, còn nước, còn non,
Đời còn có mẹ, con còn niềm vui.

                            Thanh Khê, 11/2006
                               NAM THANH Hà