Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

 

         
Cho tôi
       về lại
           tuổi thơ
               Cho tôi
                      có
                         những giấc mơ
                                      ngọt ngào
                                           Cho tôi
                                                những đợt sóng trào
                                                            Cuốn đi
                                                                  tất cả
                                                                     gian lao
                                                                          nhọc nhằn
                                                                              Cho tôi
                                                                                 gợn sóng lăn tăn
                                                                                                Ru bờ
                                                                                                     nhè nhẹ
                                                                                                         tháng năm cuộc đời
Để nghe
         tiếng mẹ
                    ru hời
                       Để nghe
                               bố dặn
                                     những lời yêu thương
                                                          Để ta
                                                                đi trọn
                                                                      con đường
                                                                              Gieo mầm
                                                                                        ươm nụ
                                                                                               ngát hương tình đời.

                                                             Đà Nẵng
                                                        NAM THANH HÀ