DÙNG THƯỚC ĐO ĐỘ DÀI ĐỂ KIỂM TRA HÌNH TÍNH CỦA MỘT TỨ GIÁC
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

DÙNG THƯỚC ĐO ĐỘ DÀI ĐỂ KIỂM TRA HÌNH TÍNH CỦA MỘT TỨ GIÁC

Trong chương I: TỨ GIÁC (hình học lớp 8) học sinh  nắm được định nghĩa, tính chất và các dấu hiệu nhận biết của các tứ giác như: hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông. Bằng các kiến thức đó các em có thể nhận biết dạng của các tứ giác bằng nhiều cách như:
Đối với hình bình hành, học sinh có thể dùng một trong các dấu hiệu :
- Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
- Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
- Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành.
- Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm chung của mỗi đường là hình bình hành.
Đối với hình chữ nhật, học sinh có thể dùng một trong các dấu hiệu :
- Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
- Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
- Hình bình hành có hai dường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
. . .
Tuy nhiên, trong thực tế khi gia công các đồ dùng, thiết bị hoặc thi công trong xây dựng thì các thợ mộc, thợ nề, thợ cơ khí…chỉ với một cây thước thẳng hoặc thước cuộn có chia độ dài cũng có thể kiểm tra hình tính của các tứ giác kể trên. Chúng ta cùng tìm hiểu các người thợ đó đã tiến hành ra sao và dựa vào kiến thức hình nào?
1. Kiểm tra hình thang: Ta đo khoảng cách giữa hai cạnh đối của tứ giác, nếu khoảng cách không đổi thì tứ giác đó là hình thang.
Cơ sở lý thuyết: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
2. Kiểm tra hình thang cân: Bằng cách như trên để kiểm tra hình thang, sau đó dùng thước đo độ dài hai đường chéo, nếu bằng nhau thì tứ giác đó là hình thang cân.
Cơ sở lý thuyết: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
3. Kiểm tra hình bình hành: Đo độ dài các cạnh của tứ giác, nếu hai cặp cạnh đối bằng nhau thì tứ giác đó là hình bình hành.
Cơ sở lý thuyết: Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
Hoặc: Sau khi kiểm tra hai cạnh song song như trên, ta đô độ dài hai cạnh đó, nếu bằng nhau thì hình thang đó là hình bình hành.
Cơ sở lý thuyết: tứ giác có một cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành.
4. Kiểm tra hình chữ nhật: Đo độ dài các cạnh và hai đường chéo của tứ giác, nếu có hai cặp cạnh đối bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác đó là hình chữ nhật.
Cơ sở lý thuyết: Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
5. Kiểm tra hình thoi: Đo độ dài các cạnh của tứ giác, nếu 4 cạnh bằng nhau thì tứ giác đó là hình thoi.
Cơ sở lý thuyết: Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi.
6. Kiểm tra hình vuông: Đo độ dài các cạnh và hai đường chéo của tứ giác, nếu 4 cạnh bằng nhau và hai đường chéo bằng mhau thì tứ giác đó là hình vuông.
Cơ sở lý thuyết: Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
Mời các bạn và các em tham khảo, cùng áp dụng vào thực tế đời sống và cho ý kiến đóng góp cùng các phương pháp hay hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
TRẦN DUY LINH                                  
Giáo viên tổ Toán Lý trường THCS Huỳnh Thúc Kháng