Thông báo của nhà trường
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Thông báo của nhà trường

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I  LỚP 8 VÀ LỚP 9  NĂM HỌC 2013 - 2014
 
Công văn số: 801 /PGDĐT-THCS V/v Kiểm tra học kỳ 1 – THCS  năm học 2013-2014
 
Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Đà Nẵng - Năm học: 2013 - 2014
 
Lịch kiểm tra học kỳ 2 của khối 9 Năm học: 2012 - 2013
 
Lịch kiểm tra học kỳ 2 của lớp 6, 7 và 8 năm học 2012 - 2013
 
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2012 - 2013
 
KẾT QUẢ HỌC SINH LỚP 8 DỰ THI GIẢI NGUYỄN HIỀN NĂM HỌC 2012 - 2013
 
Kết quả thi Tin học trẻ - Phần lý thuyết - Năm học 2012 - 2013