Thời khóa biểu học sinh
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Thời khóa biểu học sinh

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 3 - (Ấn vào đây để xem)
 
Thời khoá biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ tuần 5.
Thời khoá biểu chung Xem
Thời khoá biểu môn Tin học Xem
 
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 7, năm học 2018-2019
 
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 7 NĂM HỌC 2018 - 2019 
 
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016 (Áp dụng tù tuần 21)

Thời khóa biểu môn Tin học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016 (Áp dụng tù tuần 21)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016
(Áp dụng kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2015 - Tuần 7)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014
(Áp dụng kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 - Tuần 20)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014
Áp dụng kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2013 - Tuần 8)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014
Áp dụng kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2013 - Tuần 7)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014
Áp dụng kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2013 - Tuần 6)