Văn bản Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Văn bản Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

Nhấn vào đây để xem

 
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
 
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020
 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng về công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông tính đến hết năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để xem


 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng công khai các nội dung cụ thể trong năm học 2022-2023 như sau:

- Công khai tài chính

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022-2023;

- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2021-2022

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của 2022-2023;

- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 2022-2023;

   

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng công khai các nội dung cụ thể trong năm học 2020-2021 như sau:

- Công khai tài chính

- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2019-2020

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của 2019-2020;

- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 2019-2020;