TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018: “TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC”

Nhằm mục đích tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học hướng đến mục đích cung cấp kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng cho giáo viên phổ thông để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học. Từ đó giúp học sinh học tập hiệu quả, phát triển tâm lí lành mạnh và góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực. Đồng thời bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong việc giải quyết các tình huống sư phạm trong thực tiễn dạy học hiện nay;

Ngày 28/08/2023, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức lớp tập huấn chương trình GDPT 2018 "Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học" với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lê Thị Duyên - Giảng viên chính Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Tham gia buổi tập huấn, các giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã được giới thiệu những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học; Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học; Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở. Bên cạnh đó các giáo viên còn trực tiếp thực hành Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

z4642061617088 096f54ebd399516d3914a9a2a74153c3z4643007026293 5037cdd99362eb13f0374f686486d224z4643230992657 0fd28302bdf5d2c1336adbfa28669751z4643581263354 cf87a659e1af89f21f39634054eecb1bz4643581267280 13237bdb97c060e72738a2908d6377d1z4643581282497 6ff487dfdfd2668a9995d06e0209b268z4643631953278 e2a0261a71ea29a7f5c4e3f865247f0e