Trường THCS Huỳnh Thúc đạt nhiều thành tích trong Hội thi tin học trẻ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXVII năm 2024

Hội thi tin học trẻ thành phố Đà Nẵng được tổ chức thường xuyên hàng năm. Thông qua hội thi rất nhiều tài năng trẻ về công nghệ thông tin đã được phát hiện bồi dưỡng, trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng cao trong Hội thi tin học trẻ cấp quốc gia, tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước.

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng luôn tạo điều kiện để học sinh được phát triển cả về kiến thức và kĩ năng, đặc biệt là khả năng sử dụng công nghệ thông tin. Trong Hội thi tin học trẻ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXVII năm 2024, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: 8 giải bảng B (01 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích) và 3 giải D2 (01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích)
z5432560243705 5d93aa225c2547ce95b9a597db7751db

z5432560245772 74ffad01676af23fb59613c84e448dc3

z5432560249113 e83e4fabd5e4e2f494b893ccece3aea6z5432560250278 df5aeeca4a1b7448e1c10b0008c1490a


Thông báo