Thông báo về việc cấp phát bằng Tốt nghiệp Trung học cơ sở

THÔNG BÁO
Về việc cấp phát bằng Tốt nghiệp Trung học cơ sở

Căn cứ Điều 4 Thông tư số: 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành quy chế quản lý bằng Tốt nghiệp THCS

Nhà trường thông báo đến quý phụ huynh và học sinh các yêu cầu sau:

- Học sinh tự đến nhận bằng Tốt nghiệp THCS của chính mình.

- Học sinh đến nhận bằng Tốt nghiệp THCS, phải có CMND hoặc CCCD.

- Các trường hợp nhận thay bằng Tốt nghiệp THCS phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của UBND phường).

- Thời gian cấp phát bằng:

+ Buổi sáng: từ 7h30-11h00

+ Buổi chiều: từ 14h00-16h45

Các ngày: thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần.

Ngoài thời gian trên, nhà trường không giải quyết về việc cấp phát bằng Tốt nghiệp THCS.

 

Văn phòng