KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc thi sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống ma túy trong học đường năm 2023

Thực hiện Công văn số 877/PGDĐT-HĐNG ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về triển khai Cuộc thi sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống ma túy trong học đường năm 2023, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc thi sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống ma túy trong học đường năm 2023 (Click vào đây)


Thông báo