KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 999/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về việc Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2023, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (Click vào đây)

Thông báo