KẾ HOẠCH tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương” tại các trường THCS thuộc quận Thanh Khê

Căn cứ Kế hoạch số 1178/PGDĐT-HĐNG ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương” tại quận Thanh Khê, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


Thông báo