Thông báo tuyển sinh vào lớp 6PHÒNG GD & ĐT QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG


      Số: 80/THCSHTK-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               -----------o0o----------     
   
        Hòa Khê, ngày 12 tháng 6 năm 2012   
 THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 6 - Năm học 2012-2013 (Điều chỉnh)

Căn cứ công văn số 246/PGDĐT-TCKH ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Khê v/v “Kế hoạch phát triển giáo dục bậc Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc quận Thanh Khê và quy định tuyển sinh lớp1 và lớp 6 năm học 2012-2013”.

Căn cứ Công văn số 411/PGDĐT-TCKH ngày 12/6/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê v/v giao địa bàn tuyển sinh từ năm học 2012-2013 về trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng năm học 2012-2013 thông báo cho cha mẹ học sinh và các em học sinh biết kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của Trường năm học 2012-2013 (có điều chỉnh) như sau:

1. Đối tượng (có điều chỉnh):
   - Học sinh thuộc địa bàn phường Hòa Khê.
   - Các em học sinh ở các địa bàn dân cư sau:
      + Phường Thanh Khê Đông gồm các tổ dân phố số 4, 5, 6.
      + Phường An Khê gồm các tổ dân phố 49, 50, 52, 53, 54.
      + Phường Chính Gián gồm các tổ dân phố 51, 61, 62.
Có nguyện vọng vào học tại trường, đủ các điều kiện sau đây, nếu có hồ sơ hợp lệ đều được nhận vào học lớp 6 của Trường:

  - Đã hoàn thành chương trình tiểu học.         
  - Sinh năm 2001  (11 tuổi).

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16/6/2012 đến ngày 14/7/2012 (có điều chỉnh) tại Văn phòng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (số 154 đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê).

3. Hồ sơ dự tuyển gồm có :
   1. Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu chung của Sở GD&ĐT)
   2. Học bạ bậc Tiểu học (Bản chính) có xác nhận đã hoàn thành chương trình TH.
   3. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có xác nhận của cấp có thẩm quyền)
   4. Hai (2) ảnh 3x4 (học sinh mặc áo trắng, có cổ áo, mang khăn quàng đỏ)
   5. Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
   6. Hộ khẩu thường trú (bản chính và bản sao)

Đề nghị các bậc cha mẹ học sinh liên hệ văn phòng Trường để biết thêm  chi tiết và làm các thủ tục nhập học cho các em học sinh đúng thời gian trên./.
 
Nơi nhận:
-Phòng GD-ĐT Quận TK (để b/c);
-UBND Phường Hòa Khê (để b/c);                                       
-Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ,
 Lê Quang Sung (nhờ thông báo);
-Lưu VP 

                               HIỆU TRƯỞNG


                                   Bùi Phùng

Thông báo