Vài nét về tổ tiếng Anh

Tổ có 9 thành viên, trong đó có một thầy giáo . Tất cả đều đã tốt nghiêp Đại học.Tổ có nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm , chuyên môn vững, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp.


Các thành viên trong tổ đều không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn , giảng dạy với kỷ cương, tình thương và trách nhiệm . Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được chú trọng và đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi cấp Quận và cấp Thành phố. Là tập thể tổ đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ,nhiều năm đạt danh hiệu tập thể tổ tiên tiến.

Thông báo