VĂN BẢN VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ NĂM 2023
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner