Cơ cấu tổ chức
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu Năm học 2015 - 2016


Hiệu trưởng
Nguyễn Thị An

Phó hiệu trưởng
Lê Văn Quang

Phó hiệu trưởng
Hồ Lương Hoà
 

Danh sách hiệu trưởng qua các thời kỳ (Từ 1975 đến 2012)


Stt Ảnh Họ và Tên Giai đoạn
1 Nguyễn Hữu Long 1975 – 1976
1979 – 1980 (HK I)
2 Nguyễn Đình Siêu 1976 – 1977
3 Nguyễn Kim Thanh 1977 – 1979
4 Hà Mạnh Thu 1979 – 1980 (HKII)
1980 – 1981
5 Phan Thanh Toàn 1981 – 1986
6 Huỳnh Tấn Linh 1986 – 1988
7 Phạm Tâm 1988 – 2003
8 Nguyễn Thị Kim Hoa 2003 – 2008
9 Bùi Phùng 2008 – 2015
 

Danh sách Phó hiệu trưởng qua các thời kỳ (1975 - 2012)


Stt Ảnh Họ và Tên Giai đoạn
1 Phạm Văn Lộc 1975 – 1976
2 Vũ Hào 1975 – 1976
3
Nguyễn Hữu Long 1976 – 1981
4 Phạm Thị Tứ 1976 – 1986 (cấp 1)
5 Trịnh Thị Điệp 1978 – 1979
6 Nguyễn Thị Liên 1979 – 1984
7 Bùi Văn Đức 1981 – 1984
8 Hồ Đình Luân 1984 – 1988
9 Nguyễn Văn Tùng 1987 – 1988
10 Quách Thị Ngọc Lâm 1986 – 1992 (cấp 1)
11 Nguyễn Cát 1988 – 1989
12 Phan Quang Bình 1989 – 2002
13 Vũ Quý Hòa 1988 – 1992
14 Phan Đình Thế 2002 – 2008
15 Phạm Duy Thái 1992 – 1997 (cấp 1)
16 Lê Văn Quang 1997 – Đến nay
17 Hồ Lương Hòa 2008 – Đến nay
 

Chi ủy trường nhiệm kì 2012-2015


Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Bùi Phùng Bí thư chi bộ  
2 Nguyễn Bá Nam Phó bí thư  
3 Hồ Lương Hoà
Uỷ viên  
4 Nguyễn Thùy Linh Uỷ viên  
5 Trịnh Thị Thu Hương Uỷ viên  
 

BCH Công đoàn trường nhiệm kì 2012-2015


Stt Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thùy Linh Chủ tịch CĐ  
2 Nguyễn Thanh Hữu Phó chủ tịch CĐ  
3 Trịnh Thị Thu Hương Uỷ viên  
4 Trần Thị Mỹ Hạnh Uỷ viên  
5 Lê Thị Thuỳ Loan Uỷ viên