THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 6 - Năm học: 2021-2022

Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng năm học 2021-2022 thông báo cho quý phụ huynh và các em học sinh biết Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của nhà trường như sau:

1. Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 Xem thông báo

2. Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 Xem kế hoạch TS

3. Danh sách học sinh có tên trong điều tra phổ cập Xem danh sách