CÔNG VĂN V/V ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

z4571431615238 35a067bbf8f8194b2c7e0849d5aab642

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU, SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

  1. Các sản phẩm truyền thông
  2. Logo và các thông điệp chủ chốt của chiến dịch

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1jRr0U1YmYCp9xXlvIvXs4zQot9eVq_MF

  1. Các postcard truyền thông. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Postcard “Trẻ em cần học bơi và kỹ năng an toàn để phòng chống đuối nước.

2.2. Postcard “Gia đình và nhà trường hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước & cách phòng chống”.

2.3. Postcard “Gia đình cần chủ động giám sát, trông giữ trẻ để phòng chống đuối nước”.

2.4. Postcard “Kiểm tra, bảo đảm môi trường an toàn để phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.5. Postcard “Làm rào chắn để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước mở”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16AZMNaq-tOjFeB_dKWs3qZT-REiDh5XK?usp=sharing

  1. Các mẫu phướn treo

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16xFsKure_bm10fLc6KJYh5JXhFsW_Pnf?usp=share_link

  1. Sản phẩm in ấn (bản điện tử)
  2. Poster về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

1.1. Poster “Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà”.

1.2. Poster “Bạn có thể tự mình phòng tránh đuối nước”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link

  1. Các tờ rơi về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Tờ rơi “Đuối nước có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta”.

2.2. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.3. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link

III. Các video clip

STT

Nội dung

1

Phóng sự ngắn tổng kết chương trình phòng chống đuối nước giai đoạn 2018 - 2019

2

Video clip về gánh nặng đuối nước

3

Phóng sự đồng hành 'Nỗ Lực ngăn chặn đuối nước trẻ em'

4

Thông điệp cổ động PCĐNTE

5

Video clip 1 năm nhìn lại chương trình phòng chống đuối nước

6

Hoạt hình "Bi và những người bạn" - 8 Tập

7

Bộ video (15 tập) hướng dẫn dạy bơi an toàn

8

Bộ video (15 tập) hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước