THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM HỌC 2022 –2023 VÀ HƯỚNG DẤN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022 – 2023

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xin thông báo tới quý phụ huynh thông tin về các khoản thu đầu năm theo quy định và các hướng dẫn về việc miễn giảm học phí năm học 2022-2023. Để biết thông tin chi tiết, quý vị phụ huynh hãy bấm vào các đường link dưới đây để xem văn bản:
THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM HỌC 2022 –2023 VÀ HƯỚNG DẤN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022 – 2023