KẾ HOẠCH Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1089/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch tổ chức gồm các nội dung sau:
KẾ HOẠCH Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (Click vào đây)

Thông báo