CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GDĐT QUẬN THANH KHÊ NĂM 2023: KHO DỮ LIỆU BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 6-7

Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 29/3/2023 của UBND quận Thanh Khê về Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2023; Kế hoạch số 1502/KH-UBND ngày 18/07/2023 của UBND quận Thanh Khê về Kế hoạch mở đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2023; Căn cứ Công văn số 491/TB-VP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng UBND quận Thanh Khê về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Trần Tường Vân tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện Đề án 06/CP ngày 04/08/2023. Công văn số 607/VP-TH ngày 18/09/2023 về việc tham mưu xây dựng Báo cáo triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023 của UBND quận Thanh Khê;

Trong thời gian qua, Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra ở các môn học: Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh đối với bậc THCS theo đường dẫn:

- Ngân hàng bài kiểm tra tham khảo Khối 6 (Click vào đây)  

Ngân hàng bài kiểm tra tham khảo Khối 7 (Click vào đây)

Screenshot 381

Bên cạnh đó, Phòng GDĐT cũng chỉ đạo các trường tiếp tục cập nhập Kho dữ liệu Bài giảng điện tử theo đường dẫn:

- Kho bài giảng Elearning bậc THCS (Click vào đây)Kho bài giảng Elearning bậc THCS (Click vào đây)

Screenshot 383


Thông báo